Декларация за поверителност

Защита на личните данни
Личната информация, която ние съхраняваме, се използва съгласно Закона за защита на личните данни в България.
Данните, които нашите клиенти предоставят при регистрирането си, са конфиденциални и не се преотстъпват на трети страни. Те се използват единствено от нас с цел подобряване качеството на обслужване.

Чрез предоставените данни за регистриране в магазина, клиентите получават потребителско име и парола, с които се идентифицират и имат право да пазаруват. WWW.GEODAR.ORG си запазва правото да отказва достъп, да прекратява регистрация на клиент, или да отказва изпълнение на поръчки по свое усмотрение.

www.geodar.org
Contact Us